Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
2021 Sayı 91
2021 Sayı 91
Uluslararası Öğrencilerin Psikolojik İyi Oluşlarını Etkileyen Belirlenmiş 11 Uyum Süreci Faktörlerinin İncelenmesiAhmet CAN, Senel POYRAZLI, Yegan PILLAY
201 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.1
Göç Üzerinde Etkili Sosyo-Ekonomik ve Eğitim Kaynaklı Göç Değişkenlerinin Ekonometrik AnaliziArzdar KIRACI, Sibel CANAN
184 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.2
Karar Verme ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Bilişsel Esneklik ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkiMeltem YILDIZ, Jale ELDELEKLIOGLU
176 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.3
Öğretmenlerin Duygusal Emek ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiUgur AKIN
196 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.4
Fen Öğretmen Adaylarının Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkisi Hakkındaki GörüşleriSeyma OZER, Seyit Ahmet KIRAY, Osman CARDAK
169 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.5
Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkiRezzan UCAR, Servet DALGIC
174 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.6
Korsan İçeriğe Yönelik Tutum: Aşamalı Tepki Modeli Temelinde Bir Ölçek Geliştirme ÇalışmasıEren Can AYBEK, H. Deniz GULLEROGLU
171 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.7
Uluslararası Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Sürecinde Akademisyenlerin Karşılaştıkları Zorluklar: Türkiye ÖrneğiGul KURUM, Ozge ERDEMLI
152 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.8
Okul Dışı STEM Etkinliklerinin Kız Öğrencilerin STEM Kariyer Tercihlerine EtkisiIsmail DONMEZ
148 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.9
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Temelli Ders Planlarının İncelenmesiFerah BURGUL ADIGUZEL
159 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.10
Matematik Öğretmen Adayları WebQuest'te Bilgi Kaynaklarını Nasıl Düzenlemektedir?Meric OZGELDI, Ilker YAKIN
152 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.11
Öğretimsel Hesap Verebilirlik: Türkiye için Nitel Bir AnalizSenyurt YENIPINAR
165 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.12
Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesinde Öğrenci ve Öğretmen Puanlarının Çok Yüzeyli Rasch Modeliyle İncelenmesiSeyhan SARITAS AKYOL, Ismail KARAKAYA
151 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.13
Öğrencilerin Çevrimiçi İngilizce Derslerine Katılımını Yordayan FaktörlerSuat KAYA
176 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.14
Okuma Stratejileri Öğretiminin Fransızca Yabancı Dil Öğrenenlerin Okuma Başarısına EtkisiCanan AYDINBEK
173 Görüldü
10.14689/ejer.2021.91.15

Indexed By

ETİK KURUL ONAYI