Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
EjerYeni Bir Makale Yüklemek İçin Giriş

OJS_EJER  Dergi Yönetim Sisteminde iş akışlarını aşağıdaki videolardan yardım alarak yürütebilirsiniz⇓

1. Registering and Logging In/Kayıt ve Giriş
Editors /Reviewers /Authors: Editörler, hakemler,yazalar

2. Editorial Workflow Overview
Editör İş akışı/ Genel Bakış

3.The Author’s workflow /Yazar İşakışı
Submitting an Article / Makale yüklemek

4. Responding to a Submission
   Gönderime Cevap verme

EjerMAKALE SÖZLEŞMESİ İNDİRMAKALE ŞABLONU İNDİR

5. Editorial Workflow/ Editör İş Akışı
Assigning a Reviewer/ Hakem Atama

6. The Reviewers Workflow
 Reviewer’s Steps / Hakemlik Aşamaları

7. Responding to the Reviews
Değerlendirmeleri Cevaplama


 

Indexed By

 
#
Tamam